geveze
Email
Şifre

Tarih

byvandal
28/07/2012, byvandal
Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır
Tarih hakkında ne söyleyebilirsin?